Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо от инж. Г. Кордов и Решение на СРС от 22.02.2021 г.

Писмо от инж. Гeорги Кордов

и

Решение № 20049250 от 22.02.2021 г.

на Софийски районен съд 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

11/ 10/ 2021

Писмо от инж. Румен Иванов до УС на КИИП

23/ 09/ 2021

Писмо на инж. Георги Кордов до УС на КИИП

21/ 09/ 2021

Писмо на инж. Стефан Кинарев до УС на КИИП

16/ 08/ 2021

Писмо до МРРБ с предложения на КИИП по промените в Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите