Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-257/20.09.2019 г. по повод писмо на КАБ

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-257/20.09.2019 г. 

относно : Нормативни основания за компетентността на проектантите, заети при изготвяне на устройствени планове

по повод: писмо изх. №238/16.09.2019 г. на КАБПрикачени документи

Още Кореспонденции

24/ 09/ 2020

Становище на проф. дюн Г.Стефанов относно състава на УС на КИИП

08/ 09/ 2020

Становище на адв. А.Драганова и адв. В.Георгиев относно състава на УС на КИИП

04/ 09/ 2020

Становище на адв. Р.Даскалова относно състава на УС на КИИП

23/ 06/ 2020

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-101/15.06.2020 г. - относно Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г.