Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-257/20.09.2019 г. по повод писмо на КАБ

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-257/20.09.2019 г. 

относно : Нормативни основания за компетентността на проектантите, заети при изготвяне на устройствени планове

по повод: писмо изх. №238/16.09.2019 г. на КАБПрикачени документи

Още Кореспонденции

02/ 04/ 2020

ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА  ФИНАНСИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ 

27/ 03/ 2020

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПРОЕКТАНТИТЕ И  ПРОЕКТАНТСКИТЕ БЮРА В Р.БЪЛГАРИЯ

05/ 02/ 2020

Отворено писмо от инж. Емил Крумов - Председател на НПС "КСС" към КИИП

03/ 02/ 2020

Писмо-отговор от АПИ относно сериозни нарушения в строителната практика