Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-161/04.06.2019 г. - относно речното корито на р.Марица в границите на гр.Пловдив

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-161/04.06.2019 г. -

относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Укрепване и социализация на речното корито на р.Марица в границите на гр.Пловдив  в участъка на пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив"

Прикачени документи

Още Кореспонденции

23/ 06/ 2020

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-101/15.06.2020 г. - относно Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. 

08/ 06/ 2020

Определение на АССГ от 04.06.2020 г.

04/ 06/ 2020

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-082/29.05.2020 г.

03/ 06/ 2020

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-093/03.06.2020 г.