Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-161/04.06.2019 г. - относно речното корито на р.Марица в границите на гр.Пловдив

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-161/04.06.2019 г. -

относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Укрепване и социализация на речното корито на р.Марица в границите на гр.Пловдив  в участъка на пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив"

Прикачени документи

Още Кореспонденции

21/ 01/ 2020

Писмо до МС/МРРБ/МТИТС/МОСВ/АПИ/ДНСК относно Доклад за допуснати сериозни нарушения в строителната практика

07/ 01/ 2020

Писмо от МРРБ относно писмо от КИИП до МС относно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПСМ № 38 от 24.02.2004 г.

06/ 01/ 2020

Писмо до Министерски съвет относно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПСМ № 38 от 24.02.2004 г.

20/ 12/ 2019

Писмо до Министъра на здравеопазването относно Националната педиатрична болница