Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Декларация на професионалните камари в сектор Строителство

Декларация

на професионалните камари в сектор Строителство - 

Камара на архитектите в България (КАБ)

Камара на инженерите по геодезия (КИГ)

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Камара на строителите в България (КСБ)

Прикачени документи

Още Новини

22/ 02/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно промените в ЗУТ

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

11/ 01/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно дейността на новото ръководство на КИИП

04/ 01/ 2021

Второ допълнено издание на книгата БДС EN 1992-1-1: Указания