Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

21/ 11/ 2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

09/ 10/ 2017

"IIIти ДЕН НА ИНЖЕНЕРА В ЕВРОПА"

11/ 08/ 2017

Среща на Вицепремиера Валери Симеонов с представители на КАБ,КИИП, КСБ и САБ на 04.08.2017г.

12/ 07/ 2017

Важни наредби, свързани със строителния надзор

06/ 07/ 2017

Трети Национлен Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ

03/ 07/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ИНЖ. КАРАЛЕЕВ

29/ 06/ 2017

Кръгла маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес”.

21/ 06/ 2017

Връчване на златните инженерски пръстени на дипломанти в Република Македония

15/ 06/ 2017

Секторна среща"Градска среда - стратегия за адаптация към промените в климата"

14/ 06/ 2017

XVI Danube-European Conference on Geothechnical Engineering