Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

На 89 години  ни напусна  проф. д-р инж. Петър Сотиров -  обичан и уважаван преподавател от УАСГ, един от  авторите на Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсните райони,  един от доайените на сеизмичното инженерство в България.

Проф. Сотиров е ръководител на авторския колектив на две практически ръководства с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-1 – “Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия”.

Със своя професионализъм като инженер и преподавател, със своето експертно мнение и обучителните курсове, които проведе, той допринесе за издигане авторитета на КИИП.

Високо квалифициран, ерудиран, винаги лоялен и почтен.

Поклон пред паметта му!

Поклонението ще се състои на 07.11.2022 от 14 часа в  Църквата “Свети Седмочисленици” от 14 часа.

Още Новини

23/ 12/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!