Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Международен семинар тема: „Обмяна на добри практики при изпълнението на плана за действие за справяне с риска от облъчване от радон“

Уважаеми колеги, от 9 до 11 април в гр. Велинград се проведе международен семинар на Международна Агенция за Атомна Енергия (МААЕ) на тема: „Обмяна на добри практики при изпълнението на плана за действие за справяне с риска от облъчване от радон“.

В семинара взеха участие 23 държави.  Всяка държава прадстави  своя Национален  план за действие за намаляване на риска от облъчване с радон. Специални гости на семинара бяха г-н Francesco Bochicchio от Италия и г-н Christophe Murith  от Швейцария. Водещ на официалното събитие беше  представител на МААЕ  Олга Герман.

След всяка презентация се провеждаха обсъждания с множество въпроси от другите участници. Лекторите – гости на семинара се включваха активно в тези дискусии като даваха примери и от собствената си практика с цел да  окажат помощ на колегите, в чийто държави предстои да се разработват мерки и нормативи за намаляване на риска от радон.

От българска страна в семинара взеха участие представители на Научен Център по Радиология и Радиационна Защита (НЦРРЗ) към Министерство на здравеопазването. Презентация за Националния план за действие, методи за измерване на радон, постижения  при създаване на Радонова карта, предизвикателства при измерване на радон на работни места и бъдещи перспективи изнесе доцент Кремена Иванова.

Прикачени документи

Още Съобщения

24/ 05/ 2019

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

20/ 05/ 2019

Национален семинар на тема: "Светлинни решения със светодиоди"

15/ 05/ 2019

Втора национална конференция "Почти нулевоенергийни сгради"

15/ 05/ 2019

Семинар "Почти нулевоенергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"