Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Техническа литература по намалени цени, налична в ЦО на КИИП.

В централен офис на КИИП има на разположение по намалени цени от 10-12 лв следната техническа литература: 1. Изпълнение на стоманени конструкции Е3 - Михаил Цанков - 2011 г. 2. Етажни сгради със стоманена конструкция - проектиране съгласно Е1, 3 и 8 - Стефан Цачев - 2015 г. 3. Стоманени строителни конструкции Е3 - Стефан Цачев - 2014 г. 4. Примерен проект на промишлена сграда Е1, 3 и 8 - Стефан Цачев - 2014 г. 5. Ръководство за проектиране на етажна сграда със стоманена конструкция, съгласно Е1, 3 и 8 - Примерен технически проект- Стефан Цачев - 2015 г. 6. Геотехника Е7 - Георги Илов- 2012 год. 7. Сеизмични въздействия Е8-1- Петър Сотиров 2012г 8. Сеизмично проектиране Е8 - Йордан Милев 2012 г. 9. Стоманени конструкции - Йордан Милев, Васил Кърджиев - 2012 г. 10. Сеизмични въздействия Е8-3 Елена Васева - 2012 г. 11. Сеизмично проектиране на мостове с числени примери - Константин Топуров - 2015 г. Желаещите да направят заявка в РК на КИИП София област на e_mail: kiip_sofiaoblast@abv.bg

Още Новини

28/ 04/ 2023

Презентации на национален семинар на тема “Енергиен преход към зелена енергия и зелени технологии”

20/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2023 г.

19/ 04/ 2023

Материали за Редовно отчетно общо събрание на НПС "Технологии", 2023 г.

19/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2023 г