Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Отчет за работата на РК на КИИП - град Ямбол за 2010 г.

Още Новини

23/ 12/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!