Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков

На 25.11.2022 г., в зала 230 на УАСГ, беше отбелязан тържествено 80-годишният юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков - дългогодишен преподавател и бивш ръководител на катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” към УАСГ. Приветствия поднесоха проф. д-р инж. Иван Марков - ректор на УАСГ, доц. д-р инж. Емад Абдулахад - декан на Строителен факултет и инж. Марин Гергов - председател на КИИП.

Проф. Даков изнесе лекция на тема “Поуки от аварии на стоманени конструкции”, при изключително голям интерес. Освен преподаватели, студенти и докторанти, присъстваха и много инженери от практиката. Местата в залата не стигнаха за всички желаещи, поради което имаше и правостоящи.

Поради големия интерес, публикуваме първата част на лекцията, предоставена ни от автора, проф. Даков. С нейното съдържание, може да се запознаете на следния линк:

https://drive.google.com/file/d/1pA7ulbMNtPpd5pUjWc0Am4dTsL3U36gO

Втората част ще бъде представена допълнително.

След лекцията, всички участници бяха поканени на тържествен коктейл, където за доброто настроение на гостите се грижеха прекрасните изпълнители от група “tales.”.


Още Новини

23/ 12/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!