Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков

На 25.11.2022 г., в зала 230 на УАСГ, беше отбелязан тържествено 80-годишният юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков - дългогодишен преподавател и бивш ръководител на катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” към УАСГ. Приветствия поднесоха проф. д-р инж. Иван Марков - ректор на УАСГ, доц. д-р инж. Емад Абдулахад - декан на Строителен факултет и инж. Марин Гергов - председател на КИИП.

Проф. Даков изнесе лекция на тема “Поуки от аварии на стоманени конструкции”, при изключително голям интерес. Освен преподаватели, студенти и докторанти, присъстваха и много инженери от практиката. Местата в залата не стигнаха за всички желаещи, поради което имаше и правостоящи.

Поради големия интерес, публикуваме двете части на лекцията, предоставена ни от автора, проф. Даков. С нейното съдържание, може да се запознаете на следните линкове:

https://drive.google.com/file/d/1pA7ulbMNtPpd5pUjWc0Am4dTsL3U36gO

https://drive.google.com/file/d/1NTqFKKV28V6tm6nNDH_nB-lN0BFzZ3v3/view?usp=share_link

След лекцията, всички участници бяха поканени на тържествен коктейл, където за доброто настроение на гостите се грижеха прекрасните изпълнители от група “tales.”.


Още Новини

29/ 03/ 2024

эфхэпп

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.