Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ

На 22 юли 2022 г. ни напусна  проф. д-р инж. Атанас Георгиев -  обичан и уважаван от всички преподавател, колега и приятел.

Инж. Атанас Георгиев остави дълбока следа сред членовете на професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения". През 2020 г. бе избран за председател на НПС КСС. Със своя професионализъм като инженер-проектант, със своето експертно мнение и обучителните курсове, които проведе, той допринесе за издигане авторитета на КИИП.

Високо квалифициран, високо ерудиран, винаги лоялен и почтен - така ще запомним инж. Атанас Георгиев.

 Поклон пред паметта му!

                                                                                                   Централно ръководство

Още Новини

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!

20/ 10/ 2022

"Не съм видял за обществено обсъждане повече от един–два законопроекта по ПВУ" - интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", 19.10.2022 г.