Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"

На 31.03.2022 г. в Интер Експо Център, София, в рамките на Архитектурно-строителната седмица 30.03.-02.04.2022 г., се проведе организирана от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството".

Събитието беше излъчвано в реално време (video streaming) на фейсбук страницата на КИИП и всички членове на КИИП имаха възможността онлайн да коментират и да задават въпроси.

С протокол на събитието и представените презентации може да се запознаете от приложените файлове.

Прикачени документи

Още Новини

24/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ЕАСТ" -2022 г

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

22/ 06/ 2022

Доклад за дейността на НПС "ГПГ" за периода м.09.2020 до м.06.2022