Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

На вниманието на заинтересованите страни

Колеги,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ни предостави информация ноти от посолството на Сирийската Арабска Република в София, в които е приложен Закон за инвестициите на Сирийската Арабска Република.

Пълният тект на закона ще откриете в приложените файлове.

Прикачени документи

Още Новини

24/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ЕАСТ" -2022 г

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

22/ 06/ 2022

Доклад за дейността на НПС "ГПГ" за периода м.09.2020 до м.06.2022