Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по дисциплинарно производство


10/ 12/ 2020

ПРОТОКОЛ № 06-КДП/18.11.2020г.

23/ 10/ 2020

ПРОТОКОЛ № 05-КДП/09.10.2020 г.

09/ 10/ 2020

ПРОТОКОЛ № 04-КДП/15.09.2020 г.

19/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 03-КДП/06.08.2020 г.

10/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/01.07.2020 г.

07/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 01-КДП/27.02.2020 г.

08/ 01/ 2020

ПРОТОКОЛ № 07-КДП/28.11.2019 г.

28/ 11/ 2019

ПРОТОКОЛ № 06-КДП/26.09.2019 г.

26/ 09/ 2019

ПРОТОКОЛ № 05-КДП/27.06.2019 г.

27/ 06/ 2019

ПРОТОКОЛ № 04-КДП/30.05.2019 г.