Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по дисциплинарно производство


17/ 11/ 2015

ПРОТОКОЛ № 08-КДП/05.11.2015 г.

18/ 09/ 2015

ПРОТОКОЛ № 03-КДП/12.03.2015 г.

15/ 09/ 2015

ПРОТОКОЛ № 04-КДП/18.06.2015 г.

15/ 09/ 2015

ПРОТОКОЛ № 05-КДП/23.07.2015 г.

05/ 05/ 2015

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/24.02.2015 г.

11/ 03/ 2015

ПРОТОКОЛ № 11-КДП/25.11.2014 г.

11/ 03/ 2015

ПРОТОКОЛ № 01-КДП/15.01.2015 г.

19/ 12/ 2014

ПРОТОКОЛ № 08-КДП/23.09.2014 г.

19/ 12/ 2014

ПРОТОКОЛ № 09-КДП/14.10.2014 г.

19/ 12/ 2014

ПРОТОКОЛ № 10-КДП/30.10.2014 г.