Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо-отговор от АПИ относно пътната безопасност в района на Кресненското дефиле

Писмо  от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)

относно пътната безопасност в района на Кресненското дефиле

в отговор на писмо от КИИП с изх. № КИИП-ЦУ-221/24.11.2020 г. 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

11/ 10/ 2021

Писмо от инж. Румен Иванов до УС на КИИП

23/ 09/ 2021

Писмо на инж. Георги Кордов до УС на КИИП

21/ 09/ 2021

Писмо на инж. Стефан Кинарев до УС на КИИП

16/ 08/ 2021

Писмо до МРРБ с предложения на КИИП по промените в Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите