Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Концепция за ново законодателство областта на проектирането

Уважаеми Колеги,

Във връзка с разработване и представяне на Концепция за ново законодателство в областта на проектирането Ви приканваме, след като се запознаете с приложените материали, да се включите активно в разглеждането на "Концепцията" .

Изпращайте своите становища на Е-mail : s_bojashka@kiip.bg.Прикачени документи

Още Съобщения

26/ 07/ 2018

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 05.07.2018 г.

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA