Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Концепция за ново законодателство областта на проектирането

Уважаеми Колеги,

Във връзка с разработване и представяне на Концепция за ново законодателство в областта на проектирането Ви приканваме, след като се запознаете с приложените материали, да се включите активно в разглеждането на "Концепцията" .

Изпращайте своите становища на Е-mail : s_bojashka@kiip.bg.Прикачени документи

Още Съобщения

23/ 05/ 2018

Кореспонденция, свързана с изпълнение на СМР на сгради, застрашаващи бъдещата им експлоатация.

16/ 05/ 2018

Семинар "Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд", организиран от БАИС, ЕнЕфект и Община Добрич

04/ 05/ 2018

Представяне на BricsCAD от КанискоТехнолоджи ЕООД

04/ 05/ 2018

Честит 6 май – Гергьовден,  Ден на Храбростта и  Българската армия