Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Концепция за ново законодателство областта на проектирането

Уважаеми Колеги,

Във връзка с разработване и представяне на Концепция за ново законодателство в областта на проектирането Ви приканваме, след като се запознаете с приложените материали, да се включите активно в разглеждането на "Концепцията" .

Изпращайте своите становища на Е-mail : s_bojashka@kiip.bg.Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.