Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

04/ 01/ 2012

Списък на действащата към 01.01.2012 г. нормативна уредба

07/ 01/ 2011

Списък на действащата към 01.01.2011 г. нормативна уредба

29/ 03/ 2010

Изменение на ЗКАИИП
Тук е даден текстът на ЗКАИИП с измененията му от 23.02.2010 г.

04/ 02/ 2010

Списък на действащата към 31.01.2010г. нормативна уредба

04/ 05/ 2009

Изменение на ЗКАИИП
Тук е даден текстът на ЗКАИИП с измененията му от 14.04.2009 г.

06/ 04/ 2009

График на заседанията на Регионалното ръководство на КИИП - град Ямбол за 2009 г.

17/ 03/ 2009

Списък на действащата към 01.01.2009г. нормативна уредба

всички новини

Съобщения

10/ 01/ 2017

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ЯМБОЛ, 2017 г.

08/ 01/ 2013

Удостоверения за ПП за 2013г.

08/ 01/ 2013

Редовно общо отчетно събрание

04/ 01/ 2012

Редовно общо отчетно-изборно събрание

04/ 01/ 2012

График на годишни отчетни събрания по секции в РК-Ямбол

04/ 01/ 2012

Удостоверения за ПП за 2012г.

11/ 07/ 2011

Семинар за членовете на секция ОВКХТТГ

07/ 01/ 2011

Редовно общо събрание

29/ 03/ 2010

Обява за конкурс

16/ 03/ 2010

Обява за работа

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

22/ 02/ 2012

Отчет за работата на РК на КИИП - град Ямбол за 2011 г. и за мандата 11.2007-02.2012 г.

20/ 07/ 2011

Отчет за работата на РК на КИИП - град Ямбол за 2010 г.

16/ 03/ 2010

Списък на проектантите с пълна и ограничена проектантска правоспособност в Регионална колегия на КИИП – Ямбол

16/ 03/ 2010

Отчет за работата на РК на КИИП - град Ямбол за 2009 г.

06/ 04/ 2009

Отчет за работата на РК на КИИП - град Ямбол за 2008 г.

10/ 03/ 2009

Поздравителен адрес от Община Тунджа
Поздравителен адрес от Община Тунджа до Регионална колегия - Ямбол по случай петгодишнината на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

23/ 02/ 2009

Списък на проектантите с пълна и ограничена проектантска правоспособност в Регионална колегия на КИИП – Ямбол

всички публикации

Накратко за КИИП Ямбол

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Ямбол