Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Вътрешна Проекто нормативна уредба

21/ 09/ 2017

Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В КИИП

16/ 02/ 2017

Наредбата за вписване в регистрите на лицата, упажняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти

13/ 06/ 2012

Добра проектантска практика

19/ 04/ 2010

Стандарти цитирани в Наредба Iз-1971

16/ 04/ 2010

Устав на КИИП - предложение за допълнение и изменение - от РК Варна,Бургас и Добрич

01/ 10/ 2009

ПРОЦЕДУРА за преминаване на инженерите озеленители и ландшафтните архитекти, вписани в регистрите на КИИП, към КАБ

01/ 10/ 2008

Инструкция № 2 за регистрация на договорите за проектиране в КИИП

01/ 10/ 2008

Формуляри към Инструкция № 2