Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Концепция за ново законодателство областта на проектирането

Уважаеми Колеги,

Във връзка с разработване и представяне на Концепция за ново законодателство в областта на проектирането Ви приканваме, след като се запознаете с приложените материали, да се включите активно в разглеждането на "Концепцията" .

Изпращайте своите становища на Е-mail : s_bojashka@kiip.bg.Прикачени документи

Още Съобщения

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" 

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 06/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 20.06.2024 г. , гр. Ямбол