Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

23/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС ГПГ през 2019 г.

23/ 09/ 2020

Дневен ред на ОС на НПС "ГПГ" - 2020 г.

26/ 03/ 2019

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НПС "ГПГ" за 2018г.

30/ 03/ 2016

Отчетен доклад НПС ГПГ за 2015 г.

25/ 03/ 2015

Отчетен доклад за 2014 г. на секция ГПГ

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС ГПГ, 30 март 2012 г.

всички новини

Съобщения

04/ 07/ 2020

Съболезнователен адрес от името на Национален клуб на строителите ветерани

03/ 07/ 2020

В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РУСКА ДИМИТРОВА

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ - цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев 

10/ 12/ 2018

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-773/19.11.2018 г.

30/ 03/ 2018

Отчетен  доклад на НПС "ГПГ" за 2017 

29/ 03/ 2018

Съобщение за провеждане на Годишно общо събрание на НПС "ГПГ"-2018 

30/ 03/ 2017

Отчетен доклад За работата на секция „Геодезия и Приложна Геодезия” към КИИП за 2016 г.

20/ 12/ 2016

Нова книга в областта на устройственото планиране

03/ 11/ 2015

XXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ Със специална сесия за млади учени и студенти

всички съобщения

Кореспонденция

16/ 05/ 2018

Писмо  вх.№ КИИП-ЦУ-372/15.05.2018 г. от инж. В.Йовев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството 

15/ 04/ 2015

На вниманието на тези, за които представелява интерес
Списък с проектантските услуги, предоставяни от проектантите с ограничена проектантска правоспособност към секция "Геодезия и приложна геодезия"

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации