Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

27/ 09/ 2018

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018.

09/ 10/ 2017

XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017 г, 17-20 септември 2017 , Созопол

28/ 03/ 2016

Отчетен доклад НПС ОВКХТТ за 2015 г.

26/ 03/ 2015

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на НПС ОВКХТТГ през 2014 г.

28/ 03/ 2014

Отчетен Доклад 2013-2014

21/ 05/ 2013

Националната професионална секция „ОВКХТТГ” организира съвместно с фирма „COLT INTERNATIONAL GMBH” семинар
семинар на тема „Системи за димо и топлоотвеждане – Основи” с Лектор инж. РОЛАНД ГРАТЦЛ

28/ 03/ 2013

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2012 г.
за работата на НПС „Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и газоснабдяване”през 2012 г. от инж. Ивайло Банов – Председател на на НПС „ОВКХТТГ”

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС ОВКХТТГ, 30 март 2012 г.

всички новини

Съобщения

27/ 11/ 2018

Квалификационна характеристика на НПС ОВКХТТГ

04/ 04/ 2018

Предложение за съвместна работа към колегите  инженери от цялата страна 

30/ 03/ 2018

Отчетен доклад на НПС "ОВКХТТГ" за 2017 г.

28/ 03/ 2018

Дневен ред на ОС на НПС "ОВКХТТГ"- 2018 г.

21/ 12/ 2017

ЗА СЕМИНАРА НА НПС "ОВКХТТГ"  В  СТАРА ЗАГОРА 

23/ 05/ 2017

Семинар на секция ОВКХТТГ в гр. Ямбол

30/ 03/ 2017

Материали за ОС на НПС ОВКХТТГ, 01.04.2017г.

28/ 03/ 2017

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО НА НПС „ОВКХТТГ”, 2017

28/ 04/ 2016

Семинар на тема: Midea – Продукти, иновации и средства за проектиране

09/ 07/ 2014

Семинар на тема: "Интелигентни решения на енергоспестяващи вентилационни системи за малки жилищни и обществени сгради от СИСТЕМЕЪР-ШВЕЦИЯ"
Системеър ЕООД съвместно с КИИП - РК Варна и РК София Ви канят на семинар презентация на тема: "Интелигентни решения на енергоспестяващи вентилационни системи за малки жилищни и обществени сгради от СИСТЕМЕЪР-ШВЕЦИЯ"

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

всички публикации