Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

26/ 03/ 2019

Дневен ред на ОС на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

Отчетен доклад на НПС "ВС" - 2019 г.

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС ВС, 30 март 2012 г.

25/ 10/ 2011

Материали от семинар в ХИСАРЯ, м. Октомври 2011 г.

28/ 04/ 2011

Представяне на фирма “Делчев и Син-ДИД” ЕООД

24/ 01/ 2011

Дефиго ООД - Системи за укрепване на изкопи

24/ 01/ 2011

Безизкопни технологии за подмяна или ремонт на съществуващите водопроводи

24/ 01/ 2011

Фирма Хидро Крафт - "...Ние движим водата"

24/ 01/ 2011

БУЛГАРИЯПЛУГ ООД - Безизкопно полагане на тръби и кабели - икономичен и екологичен начин на строителство

30/ 03/ 2010

Представяне на фирма ”ЦУЛУ”ЕООД

всички новини

Съобщения

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

02/ 05/ 2019

Международен технически семинар на тема:
„Съвременна технология за изграждане газопроводи“
София 14/05/2019 г. ВТУ"Тодор Каблешков"
 

24/ 01/ 2019

Излезе от печат "Канализационни мрежи и съоръжения"

04/ 04/ 2018

Предложение за съвместна работа към колегите  инженери от цялата страна 

09/ 11/ 2017

Австрийски форум "Водна инфраструктура"

11/ 05/ 2017

На вниманието на проектантите от НПС ВС

20/ 03/ 2017

Дневен ред на ОС на НПС ВС, 01.04.2017 г.

27/ 02/ 2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯ „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО”

18/ 07/ 2014

На вниманието на членовете на секция"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"

25/ 06/ 2014

На вниманието на членовете на секция ВС

всички съобщения

Кореспонденция

19/ 04/ 2019

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-118/18.04.2019г. 

01/ 06/ 2018

Писма от/до "ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД 

01/ 06/ 2018

Сигнал за наложена практика за изработване на проект по част "ВиК" за отводняване на конденз от климатичните системи в сгради

01/ 06/ 2018

Запитване по отношение прилагане на разпоредби при определяне ширината на сервитутната ивица около водопроводите

01/ 06/ 2018

Запитване относно издаването на удостоверения за ПП по част "Хидрология" или "Хидроложки проучвания" от КИИП

всички кореспонденции

Публикации

24/ 04/ 2012

Pipe Industrial Bulgaria

30/ 03/ 2010

НАЦИЯТА Е БОГАТА, КОГАТО ИМА ТВОРЦИ

30/ 03/ 2010

Сайтът Bezhaberie.com разкри столичния хаос и резила на общината

30/ 05/ 2009

Представяне на Steinzeug¦Keramo - компания, специализирана в проектирането и производството на глазирани стъклокерамични тръби и фитинги.

всички публикации