Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

01/ 11/ 2017

ВАЖНО! Членски внос за 2018 год. до 20.12.2017г.

      

16/ 05/ 2017

Годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции България 2017" - ГРАДЪТ Медиа Груп
Предложение за партньорство между ГРАДЪТ Медиа Груп и КИИП във връзка с провеждането на дванадесетата годишна конференция "СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ, БЪЛГАРИЯ 2017", която ще се проведе на 15 юни 2017 г. в гр.София , зала София Ивент Център .

17/ 02/ 2017

Техническа литература по намалени цени, налична в ЦО на КИИП.
В централен офис на КИИП има на разположение па намалени цени от 10-12 лв техническа литература.

всички новини

Съобщения

08/ 03/ 2019

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ 

14/ 01/ 2019

Покана за Общо отчетно събрание на РК на КИИП - София област 2019 г.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

21/ 11/ 2018

На 26.11.2018 г. (понеделник) от 18.00 ч. в студио „Прожектиране“, УАСГ ще се проведе презентация "Съвременни технологии за документирането на недвижими културни ценности".

14/ 11/ 2018

ВАЖНО! ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019г.

14/ 06/ 2018

Покана за семинар, организиран от "МАПЕИ България" и КИИП

20/ 04/ 2018

Семинар, организиран от Сика България ЕООД и КИИП

15/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ОБЛАСТ, 2018г.

17/ 02/ 2017

Специализиран семинар "Съвременни решения за защита, електрообзавеждане и автоматизация на сгради. Инструменти за ефективно проектиране"
На 9-10 март 2017 г., гр. Хисаря, хотел "Хисар" ще се проведе Специализиран семинар "Съвременни решения за защита, електрообзавеждане и автоматизация на сгради. Инструменти за ефективно проектиране". Събитието е насочено към проектанти от професионални секции ЕАСТ и ОВКХТ.

17/ 01/ 2017

Общото събрание на РК на КИИП София област ще се проведе на 18.02.2017 год. /събота/ от 10 ч. в зала 120 на УАСГ /старата сграда, първи етаж/.
Общото събрание на РК на КИИП София област ще се проведе на 18.02.2017 год. /събота/ от 10 ч. в зала 120 на УАСГ /старата сграда, първи етаж/. Поканват се всички членове на РК на КИИП София област.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

20/ 02/ 2011

Списък на действащата към 01.01.2011 г. нормативна уредба: оригинален файл на www.mrrb.bg
С П И С Ъ К НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ 01.І.2011 г. НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

всички публикации

Накратко за КИИП София-област

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП София-област