Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

01/ 11/ 2017

ВАЖНО! Членски внос за 2018 год. до 20.12.2017г.

      

16/ 05/ 2017

Годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции България 2017" - ГРАДЪТ Медиа Груп
Предложение за партньорство между ГРАДЪТ Медиа Груп и КИИП във връзка с провеждането на дванадесетата годишна конференция "СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ, БЪЛГАРИЯ 2017", която ще се проведе на 15 юни 2017 г. в гр.София , зала София Ивент Център .

17/ 02/ 2017

Техническа литература по намалени цени, налична в ЦО на КИИП.
В централен офис на КИИП има на разположение па намалени цени от 10-12 лв техническа литература.

всички новини

Съобщения

17/ 02/ 2017

Специализиран семинар "Съвременни решения за защита, електрообзавеждане и автоматизация на сгради. Инструменти за ефективно проектиране"
На 9-10 март 2017 г., гр. Хисаря, хотел "Хисар" ще се проведе Специализиран семинар "Съвременни решения за защита, електрообзавеждане и автоматизация на сгради. Инструменти за ефективно проектиране". Събитието е насочено към проектанти от професионални секции ЕАСТ и ОВКХТ.

17/ 01/ 2017

Общото събрание на РК на КИИП София област ще се проведе на 18.02.2017 год. /събота/ от 10 ч. в зала 120 на УАСГ /старата сграда, първи етаж/.
Общото събрание на РК на КИИП София област ще се проведе на 18.02.2017 год. /събота/ от 10 ч. в зала 120 на УАСГ /старата сграда, първи етаж/. Поканват се всички членове на РК на КИИП София област.

23/ 12/ 2016

ВАЖНО!!! УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА 2017 Г. СА ГОТОВИ!
Удостоверенията за проектантска правоспособност за 2017 год. са готови и се намират в офиса на РК на КИИП София област.

02/ 11/ 2016

ВАЖНО!!! ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2017 год.
Съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2017 г. се внася до 20 декември на настоящата (2016) година.

17/ 02/ 2016

Обучение на фирмата Schnaider за софтуер
На 29.03.2016г от 14.00 часа в залата на Централния офис на КИИП ще се проведе обучение на фирмата Schneider за софтуер за проектиране на електрически уредби ниско напрежение на български език – Ekodial.

20/ 01/ 2016

Общото събрание на РК на КИИП София област ще се проведе на 20.02.2016 год.
Общото събрание на РК на КИИП София област ще се проведе на 20.02.2016 год. /събота/ от 10 ч. в зала 120 на УАСГ /старата сграда, първи етаж/. Поканват се всички членове на РК на КИИП София област.

22/ 12/ 2015

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА 2016 Г. И НОВИ ПЕЧАТИ ГОТОВИ !!!
Удостоверенията за проектантска правоспособност за 2016 год и новите печати са готови и се намират в офиса на РК на КИИП София област.

27/ 10/ 2015

ВАЖНО!!! ПОДМЯНА НА ПЕЧАТИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2016г
Съгласно решение на ОС на КИИП, проведено на 29 март 2015 год. ще бъдат подменени печатите за ПП. Заедно с членския внос за 2016 год - 120 лв, да се внесат още 10.20 лв за един брой печат по една специалност.

04/ 10/ 2015

Курс по разработване на План за безопасност и здраве и Координатор по безопасност и здраве в инвестиционния строителен процес
РК на КИИП София област организира провеждане на курс по разработване на План за безопасност и здраве и Координатор по безопасност и здраве в инвестиционния строителен процес, който ще се проведе на на 30.10.2015г /петък/ от 9.30ч в зала 311- Заседателна зала на строителния факултет – 3-ти етаж на новата сграда на УАСГ- бул. „Хр. Смирненски“ №1 , с предварителна заявка

04/ 03/ 2015

Безплатно обучение на Шрак Техник ЕООД
КИИП организира поредното за България обучение на Шрак Техник ЕООД което ще се състои на 05.03.2015 г. от 10.00 часав заседателната зала на ЦО на КИИП, гр. София, / старата сграда на УАСГ, 4-ти етаж, вход от бул. "Драган Цанков", преди Радио "София"/.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

20/ 02/ 2011

Списък на действащата към 01.01.2011 г. нормативна уредба: оригинален файл на www.mrrb.bg
С П И С Ъ К НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ 01.І.2011 г. НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

всички публикации

Накратко за КИИП София-област

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП София-област