Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по дисциплинарно производство


22/ 03/ 2016

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/12.02.2016 г.

17/ 11/ 2015

ПРОТОКОЛ № 06-КДП/29.07.2015 г.

17/ 11/ 2015

ПРОТОКОЛ № 07-КДП/17.09.2015 г.

17/ 11/ 2015

ПРОТОКОЛ № 08-КДП/05.11.2015 г.

18/ 09/ 2015

ПРОТОКОЛ № 03-КДП/12.03.2015 г.

15/ 09/ 2015

ПРОТОКОЛ № 04-КДП/18.06.2015 г.

15/ 09/ 2015

ПРОТОКОЛ № 05-КДП/23.07.2015 г.

05/ 05/ 2015

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/24.02.2015 г.

11/ 03/ 2015

ПРОТОКОЛ № 11-КДП/25.11.2014 г.

11/ 03/ 2015

ПРОТОКОЛ № 01-КДП/15.01.2015 г.