Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по дисциплинарно производство


02/ 03/ 2017

ПРОТОКОЛ № 07-КДП/17.10.2016 г.

02/ 03/ 2017

ПРОТОКОЛ № 01-КДП/25.01.2017 г.

13/ 12/ 2016

ПРОТОКОЛ № 03-КДП/17.03.2016 г.

13/ 12/ 2016

ПРОТОКОЛ № 04-КДП/22.04.2016 г.

13/ 12/ 2016

ПРОТОКОЛ № 05-КДП/17.05.2016 г.

13/ 12/ 2016

ПРОТОКОЛ № 06-КДП/17.06.2016 г.

22/ 03/ 2016

ПРОТОКОЛ № 01-КДП/14.01.2016 г.

22/ 03/ 2016

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/12.02.2016 г.

17/ 11/ 2015

ПРОТОКОЛ № 06-КДП/29.07.2015 г.

17/ 11/ 2015

ПРОТОКОЛ № 07-КДП/17.09.2015 г.