Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по дисциплинарно производство


12/ 06/ 2019

ПРОТОКОЛ № 03-КДП/14.03.2019 г.

26/ 03/ 2019

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/21.02.2019

22/ 03/ 2019

ПРОТОКОЛ № 01-КДП/29.01.2019

26/ 11/ 2018

ПРОТОКОЛ № 04-КДП/09.10.2018

25/ 06/ 2018

ПРОТОКОЛ № 03-КДП/22.05.2018

22/ 05/ 2018

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/26.04.2018

20/ 03/ 2018

ПРОТОКОЛ № 1-КДП/22.02.2018 г.

14/ 11/ 2017

ПРОТОКОЛ № 03-КДП/09.05.2017

14/ 11/ 2017

ПРОТОКОЛ № 04-КДП/22.06.2017 г.

02/ 03/ 2017

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/22.02.2017 г.