Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-561/08.08.2018 г. относно Предложения по проекта на НИД на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Уважаеми колеги,

В приложените материали може да се запознаете  с предложения и коментари по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, постъпили в МРРБ  по време на общественото обсъждане в периода 06.06.2018 г. - 06.07.2018 г. 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

14/ 05/ 2020

Заповед №КИИП-ЦУ-029/14.05.2020г.  

13/ 05/ 2020

Писмо Изх.№ КИИП-ЦУ-076/13.05.2020г.

07/ 05/ 2020

Писмо от инж. Янко Радев, избран за председател на РК Добрич от ОС на РК на КИИП на  21.02.2020г. 


07/ 05/ 2020

Писмо от инж. Стефан Кинарев, избран за председател на РК на КИИП София град от ОС на РК  на  18.02.2020г.