Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-561/08.08.2018 г. относно Предложения по проекта на НИД на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Уважаеми колеги,

В приложените материали може да се запознаете  с предложения и коментари по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, постъпили в МРРБ  по време на общественото обсъждане в периода 06.06.2018 г. - 06.07.2018 г. 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

17/ 06/ 2019

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-161/04.06.2019 г. - относно речното корито на р.Марица в границите на гр.Пловдив 

23/ 04/ 2019

Писмо до Областните и Общински администрации

19/ 04/ 2019

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-118/18.04.2019г. 

10/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-009/08.01.2019 г.