Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-561/08.08.2018 г. относно Предложения по проекта на НИД на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Уважаеми колеги,

В приложените материали може да се запознаете  с предложения и коментари по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, постъпили в МРРБ  по време на общественото обсъждане в периода 06.06.2018 г. - 06.07.2018 г. 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

19/ 04/ 2019

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-118/18.04.2019г. 

10/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-009/08.01.2019 г. 

10/ 12/ 2018

Писмо от арх. Б. Игнатов - председател на УС на КАБ

12/ 11/ 2018

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-321/08.11.2018 г.