Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ

06/ 07/ 2017

Трети Национлен Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ

24/ 04/ 2017

ПРОТОКОЛ от Отчетно събрание на НПС ЕАСТ, София 01.04.2017 г.

27/ 03/ 2017

Международна конференция BalkanLight2018

11/ 01/ 2017

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-268/27.10.2016 до Министерство на регионалното развитие и благоустройството

22/ 08/ 2016

Коресоинденция с МРРБ относно Наредба 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

25/ 07/ 2016

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕАСТ НА КИИП
01 и 02.07.2016г в гр.Хасково

29/ 03/ 2016

Отчетен доклад НПС ЕАСТ за 2015 г.

12/ 02/ 2016

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС "ЕАСТ" - 2016 г.

26/ 03/ 2015

О Т Ч Е Т за дейността на Националната професионална секция „Е А С Т” за периода 2014-2015 г.

всички новини

Съобщения

16/ 04/ 2018

СПИСЪК ЕКСПЕРТИ

04/ 04/ 2018

Предложение за съвместна работа към колегите  инженери от цялата страна 

13/ 04/ 2017

ЗАПОВЕД № КИИП-НПС ЕАСТ -002/12.04.2017 г.

06/ 04/ 2017

Трети Национален Семинар - конференция "Добрата практика в Проектирането по част Електрическа "

31/ 03/ 2017

До делегатите на Общото събрание на НПС ЕАСТ

23/ 03/ 2016

ПОКАНА за семинар на тема: „Новости в осветлението в Light + building 2016 “

13/ 05/ 2015

Национален семинар – конференция „Проектиране по част „Електрическа”

04/ 12/ 2014

Национален семинар на тема: "Съвременно състояние на светлинните технологии" - 17 декември 2014г.

27/ 11/ 2012

ПОКАНА за семинар на тема: „Състояние и развитие на светодиодното осветление”.

16/ 10/ 2012

СПИСЪК
на действащата към 30.ІХ.2012 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството (за проектиращите в областта на електроенергийните и информационните инсталации и уредби )

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

16/ 04/ 2010

БДС Компас Брой 1,Януари 2010 година
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

всички публикации