Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ

06/ 07/ 2017

Трети Национлен Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ

24/ 04/ 2017

ПРОТОКОЛ от Отчетно събрание на НПС ЕАСТ, София 01.04.2017 г.

27/ 03/ 2017

Международна конференция BalkanLight2018

11/ 01/ 2017

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-268/27.10.2016 до Министерство на регионалното развитие и благоустройството

22/ 08/ 2016

Коресоинденция с МРРБ относно Наредба 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

25/ 07/ 2016

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕАСТ НА КИИП
01 и 02.07.2016г в гр.Хасково

29/ 03/ 2016

Отчетен доклад НПС ЕАСТ за 2015 г.

12/ 02/ 2016

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС "ЕАСТ" - 2016 г.

26/ 03/ 2015

О Т Ч Е Т за дейността на Националната професионална секция „Е А С Т” за периода 2014-2015 г.

всички новини

Съобщения

27/ 08/ 2019

12-ти Международен панаир за осветление и електроматериали  *IstanbulLight*

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Семинар на тема "Светлинни решения със светодиоди"- материали 

20/ 05/ 2019

Национален семинар на тема: "Светлинни решения със светодиоди"

11/ 04/ 2019

Пети Национален Семинар - Конференция "Добрата практиuка в проектирането - част Електрическа"

29/ 03/ 2019

Преференциални цени  от "Кабелкомерс" ООД

18/ 02/ 2019

Национален обучителен семинар на тема "Ефективни решения за уличното осветление"

16/ 04/ 2018

СПИСЪК ЕКСПЕРТИ

04/ 04/ 2018

Предложение за съвместна работа към колегите  инженери от цялата страна 

13/ 04/ 2017

ЗАПОВЕД № КИИП-НПС ЕАСТ -002/12.04.2017 г.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

17/ 05/ 2019

Пети Национален Семинар-Конференция "Добрата практика в проектирането - част Електрическа" проведен на 10 - 11 май 2019 г. в гр. Плевен

16/ 04/ 2010

БДС Компас Брой 1,Януари 2010 година
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

всички публикации