Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

23/ 09/ 2020

Дневен ред на ОС на НПС "ТСТС" - 2020 г.

15/ 02/ 2016

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС "ТСТС" - 2016 г.

19/ 05/ 2015

На вниманието на тези, за които представелява интерес

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС ТСТС, 30 март 2012 г.

23/ 03/ 2009

Списък на делегатите на Общото събрание на НПС

всички новини

Съобщения

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ - цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев 

17/ 07/ 2014

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС „ТСТС” – Обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение на нормативни документи

16/ 06/ 2010

Проект на Националните приложения към Европейските стандарти за проектиране и изпълнение на строежите (Еврокодове)

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации