Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

27/ 09/ 2021

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

04/ 01/ 2021

Второ допълнено издание на книгата БДС EN 1992-1-1: Указания

04/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС КСС през 2019 г.

04/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС КСС, 2020 г.

04/ 09/ 2020

Процедура за регистрация на обектите в инвестиционното проектиране

14/ 10/ 2019

Протокол от разширено заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"

18/ 09/ 2018

Протокол ОС на НПС КСС 2018 г.

28/ 02/ 2018

Материали по случая, свързан с "БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ" ЕООД

всички новини

Съобщения

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2021г.

19/ 09/ 2019

Протокол от ОС на НПС КСС, 2019 г.

22/ 07/ 2019

Програма за улеснено определяне на проектантски хонорар

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ - цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев 

27/ 03/ 2019

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НПС КСС, 2019 г.

23/ 05/ 2018

Кореспонденция, свързана с изпълнение на СМР на сгради, застрашаващи бъдещата им експлоатация.

27/ 03/ 2018

Проведени заседания на Националното ръководство на НПС КСС, 2018 г.

27/ 03/ 2018

Отчетен доклад на НПС КСС, 2018 г.

12/ 03/ 2018

Проведени заседания на Националното ръководство на НПС КСС

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации