Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"

18/ 09/ 2018

Протокол ОС на НПС КСС 2018 г.

05/ 09/ 2012

Срещи с проектантите, упражняващи ТК по част "конструктивна"

05/ 09/ 2012

Протокол от Разширено заседание на Ръководството на НПС „КСС”

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС КСС, 30 март 2012 г.

18/ 01/ 2010

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НПС "КСС"

16/ 06/ 2009

Решения на КС на КИИП от заседание проведено на 08.06.2009 г.

05/ 06/ 2009

Кампания „Пълен AutoCAD за 1500 Евро”

19/ 05/ 2009

Разширено заседание на ръководството на Национална професионална секция „КСС”

19/ 05/ 2009

Програми, постъпили в КИИП, на кандидати за председатели на НПС

всички новини

Съобщения

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ - цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев 

27/ 03/ 2019

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НПС КСС, 2019 г.

23/ 05/ 2018

Кореспонденция, свързана с изпълнение на СМР на сгради, застрашаващи бъдещата им експлоатация.

27/ 03/ 2018

Проведени заседания на Националното ръководство на НПС КСС, 2018 г.

27/ 03/ 2018

Отчетен доклад на НПС КСС, 2018 г.

12/ 03/ 2018

Проведени заседания на Националното ръководство на НПС КСС

10/ 10/ 2017

На вниманието на членовете на НПС КСС

15/ 06/ 2017

Новият Advance Design 2018
Advance Design е специално разработен за професионална работа в BIM среда, която изисква по-добри решения за конструктивен анализ, проектиране на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции, съгласно най-новите версии на Еврокодове (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 и EC8), Северноамерикански (ACI / AISC) кодове и Канадски кодове (A23.3, S16). Софтуерът дава възможност за съвместна работа с Autodesk Advance Steel и Autodesk Revit

04/ 05/ 2017

ЗАПОВЕД № КИИП-ЦУ-064/04.05.2017 г.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

28/ 02/ 2018

Материали по случая, свързан с "БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ" ЕООД

07/ 10/ 2010

За КИИП като организация на проектантите физически лица

всички публикации