Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали общо събрание на киип изберете година

ДНЕВЕН РЕД

КАНДИДАТУРИ ЗА КДП И НПС КСС НА КИИП

ЗАЛИ ЗА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ - 2017 Г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2016 Г.

ДОКЛАД НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016-31.12.2016

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО КЪМ КИИП ПРЕЗ 2016 Г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016Г.

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ЗА 2016Г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА КИИП ЗА 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ПО РК ЗА 2016Г.

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ НА КИИП ЗА 2017 Г. ПО РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ

СТЕНОГРАМА ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП АПРИЛ 2017Г.

РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП АПРИЛ 2017Г.