Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали общо събрание на КИИП изберете година

ДНЕВЕН РЕД

ЗАЛИ ЗА ОБЩИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ - 2021г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020г.

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ЗА 2020г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСТАВА НА КИИП-ВЕРСИЯ 29.09.2021Г.

КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС КСС НА инж. НЕДЕЛЧО ГАНЧОВСКИ, ПОДАДЕНА НА 23.09.2021г.

ПЛАТФОРМА на инж.Н. ГАНЧОВСКИ - към КАНДИДАТУРАТА МУ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС "КСС", ПОДАДЕНА НА 13.10.2021г.

КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС КСС НА инж. ФАНТИНА РАНГЕЛОВА, ПОДАДЕНА НА 30.09.2021г.