Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали общо събрание на киип изберете година

ДНЕВЕН РЕД НА ОТЛОЖЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ- 26-27 СЕПТЕМВРИ 2020

ДНЕВЕН РЕД -ОТМЕНЕН

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА КИИП ПОСТЪПИЛИ ДО 04.03.2020г.

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА КИИП ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 05.03.2020г.

КАНДИДАТУРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ - 2020г.

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НПС
МАНДАТ 2020 - 2024 Г.

КАНДИДАТУРИ ЗА КДП НА КИИП МАНДАТ 2020 - 2023 Г.

КАНДИДАТУРИ И МАТЕРИАЛИ, ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 07.04.2020г.

КАНДИДАТУРИ И МАТЕРИАЛИ, ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 25.08.2020г.

КАНДИДАТУРИ,ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 21.09.2020

ДЕКЛАРАЦИИ И ОТВОД, ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 21.09.2020

ПЛАТФОРМИ, ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 21.09.2020-1

МАТЕРИАЛИ, ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 21.09.2020

ПЛАТФОРМА, ПОСТЪПИЛА НА 23.09.2020

ПЛАТФОРМА, ПОСТЪПИЛА НА 24.09.2020

ДОКЛАД НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ

ЗАЛИ ЗА ОТЛОЖЕНИТЕ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НПС НА КИИП 2020г. - 26 СЕПТЕМВРИ 2020

ЗАЛИ ЗА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ - 2020г.- ОТМЕНЕНИ

ДОКЛАД НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-30.06.2020

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАД НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП ПРЕЗ 2020 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2019 г.

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2020 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО КЪМ КИИП ЗА ПЕРИОД 2019-2020Г.

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАД НА КДП НА КИИП ПРЕЗ 2020 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ЗА 2019г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА КИИП ЗА 2019г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ НА КИИП ЗА 2020Г. ПО РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРА

СТЕНОГРАМА ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП 26-27СЕПТЕМВРИ 2020г.