Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали общо събрание на киип изберете година

ДНЕВЕН РЕД

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ, 2018 г.

ДОКЛАД НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017-31.12.2017

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО КЪМ КИИП ПРЕЗ 2017 Г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017г.

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ЗА 2017Г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА КИИП ЗА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ НА КИИП ЗА 2018 Г. ПО РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

СТЕНОГРАМА ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП 01 АПРИЛ 2018г.